Tekin Transport GmbH - since 1983

ROLLOUT & GERİ DÖNÜŞ

Tekin Transport

TIBBİ CİHAZLAR, ÇOK FONKSİYONLU CİHAZLAR, TARAYICILAR.

Kullanıma alma/geri alma sürecinde kapsamlı planlama ve net iletişim

Yazıcıların, tıbbi cihazların vb. piyasaya sürülmesi, bir şirkette yeni donanım sistemlerinin sistematik olarak tanıtılması anlamına gelir. Bu, eski modellerin tamamen değiştirilmesi veya ek cihazların entegrasyonu olabilir. Böyle bir yaygınlaştırmayı planlarken maliyet, mevcut sistemlerle uyumluluk ve çalışanların eğitimi dahil olmak üzere dikkate alınması gereken çeşitli faktörler vardır. Optimum maliyet-fayda yapısını oluşturmak için teslimat ve nakliye ayrıntılı olarak planlanmalıdır.

Geri alma ise bir önceki duruma veya eski cihazlara geri dönüş veya dönüşü ifade eder. Örneğin, yeni aygıtların beklendiği gibi çalışmaması veya mevcut sistemlerle uyumlu olmaması durumunda yazıcıların geri alınması gerekebilir.

Tekin Transport olarak biz zaten yüzlerce lansmanı planladık ve planladık. Planlarımız her adımdan ve süreçten geçer. Bu yaklaşımla, kullanıma sunma ve geri alma işlemlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde planlayabiliriz.

Göz seviyesinde yakın iletişim tüm taraflar için en önemli araçlardan biridir.

BT standardizasyonu yoluyla maliyet azaltma ve süreç optimizasyonu

BT’yi birleştirmek, maliyet azaltma ve süreç optimizasyonu için etkili bir yaklaşımdır.

Farklı sistemleri bir araya getirerek birleşik, standart bir BT altyapısı oluşturulabilir. Bu, karmaşıklığın azalmasına ve verimliliğin artmasına yol açar.

Ayrıca yalnızca tek bir sistem ortamı kullanıldığı için bakım ve eğitim maliyetleri önemli ölçüde azalır. Süreçlerin geliştirilmiş otomasyonu ve entegrasyonu da verimliliği artırabilir.

Diğer bir avantaj ise gelişmiş veri kalitesi ve güvenliğidir. Tek tip bir sistem aracılığıyla veriler merkezi olarak yönetilebilir ve kontrol edilebilir. Bu, hataları en aza indirir ve veri güvenliğini artırır.

Özetle, BT’nin birleştirilmesi önemli maliyet düşüşlerine ve süreç optimizasyonuna olanak sağlar.

Her iki süreç de operasyonlardaki kesintiyi en aza indirmek için dikkatli planlama ve yürütme gerektirir. Kullanıma sunma, tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Rutin, deneyim ve iyi planlama esastır.

Şirketiniz yönetimli baskı hizmetlerinde profesyonel mi?

Yeni cihazların taşınması, kurulumu, eski cihazların sökülmesi ve iade edilmesi konusunda profesyoneliz.